Missie & visie

Werk Standby is een uitvoeringsorganisatie van  het Standby Fonds .

De taak en missie van Werk Standby is om Het Vrije Werken operationeel mogelijk te maken en ter beschikking te stellen aan arbeidsbemiddelaars, zelfstandige professionals en bedrijven en instellingen die zelf hun personeel werven.

In haar uitvoering draagt Werk Standby actief bij aan de realisatie van de missie van ANBI-stichting* Standby Fonds.
De missie van de ANBI is het realiseren van economische zelfstandigheid van de Nederlandse bevolking, primair door inkomsten uit arbeid en anders door voorzieningen in sociale zekerheiden sociaal kapitaal. Dit komt voort uit de visie van het Standby Fonds dat er met name voor komende generaties op de arbeidsmarkt behoefte zal zijn aan aanvullende oplossingen voor sociale zekerheid naast het bestaande sociale domein.

*ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat betekent dat het Rijk het werk van deze stichting erkent als een officieel Goed Doel. Een officieel Goed Doel hoeft geen vennootschapsbelasting over haar winst af te dragen, omdat dit geld beschouwd mag worden als gemeenschapsgeld, net als het geld van de Belastingdienst.

Werk Standby wordt vanaf 2023 een FFI (Fiscaal Fondswervende Instelling), wat betekent dat deze organisatie minimaal 90% van haar winst zal afdragen aan een ANBI, in dit geval het Standby Fonds.