Loyale werker

Geniet van de zekerheid  die Werk Standby aanbiedt.

Als loyale vrije werker werk je bij een loyale werkaanbieder. Deze werkaanbieder draagt voldoende af aan Werk Standby dat daarmee volwaardige sociale zekerheid geregeld kan worden.

Blauw staat voor Zekerheid & Loyaliteit als belangrijkste uitgangspunt om met elkaar om te gaan.

Vrije werker

De vrije werker: accepteert een werkaanbod om voor lange tijd de aangeboden werkzaamheden te komen doen. De loyaliteit zit er in dat de vrije werker zoveel mogelijk voorkomt onverwacht niet aanwezig te kunnen zijn, of onverwacht ander werk elders te accepteren of te stoppen met werken. Alles gaat in goed overleg, primair met de collega’s met wie je werkt en ook met de planner en formele werkaanbieder wanneer dat nodig is. Vakantie bespreek je bijvoorbeeld vooraf omdat niemand er opeens alleen voor wil staan of dat het bedrijf opeens gesloten is.

Werkaanbieder

De werkaanbieder: biedt zeker en duidelijk werk aan, voorkomt zo goed mogelijk onverwachte werkonderbrekingen, en draagt voldoende af aan Werk Standby om ervoor te zorgen dat wanneer je ziek wordt je goed wordt opgevangen. Concreet gaat het om 6 weken volledige doorbetaling bij ziekte (er kan een wachtdag van toepassing zijn). Daarna ontvang je tot maximaal 24 maanden een arbeidsongeschiktheidsuitkering die netto 70% bedraagt van je uurvergoeding. Er wordt ook een levensloop/pensioenregeling voor je geregeld, meestal in de vorm van een lijfrente.

Alleen een vaste baan voor onbepaalde tijd geeft meer sociale zekerheid; Werk Standby zal dat altijd adviseren wanneer dat voor beide partijen een haalbare keuze is.