EU-werker

Geniet van de extra hulp en ontzorging.

Als EU-vrije werker kom je als arbeidsmigrant in Nederland werken. Werk Standby helpt werkaanbieders om hun EU-vrije werkers beter op te vangen, met passende verzekeringen, extra hulp bij administratie & betalen en met huisvesting & vervoer.

Paars staat voor Europees Werken, maar helaas kunnen Nederlandse vrije werkers momenteel nog niet over de grens werken.

Een EU-vrije werker kan hulp krijgen bij het vinden van fatsoenlijke huisvesting, krijgt hulp bij het vinden en plannen van werk.

Vrije werker

De vrije werker: Is een hardwerkende persoon die steeds in staat is om voldoende te verdienen voor zichzelf en de werkaanbieder om gebruik te kunnen maken van extra faciliteiten op het gebied van mobiliteit, communicatie, huisvesting, verzekeringen en ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten.


Werkaanbieder

De werkaanbieder: biedt voldoende werk aan met een zodanige vergoeding dat een vrije werker ervoor kan kiezen om van de extra faciliteiten gebruik te maken. In veel gevallen zal het belangrijk zijn het werk ook langdurig aan te bieden. In de praktijk maken blauwe werkaanbieders gebruik van de faciliteiten om aantrekkelijker te zijn en paarse werkaanbieders omdat het noodzakelijk is aan EU-vrije werker extra faciliteiten buiten werktijd aan te bieden.