Zet tijdelijke specialisten en onafhankelijke medewerkers niet langer in als ZZP’er, maar vraag ze als Zelfstandige Professional jouw werkaanbod te accepteren.

Het werken met de freelance arbeidsrelaties van Het Vrije Werken zijn Wet DBA-proof. Wanneer je de werkzaamheden aanbiedt binnen de kader van Het Vrije Werken ontstaat er geen gezagsrelatie zoals vereist is om een loonheffingsplichtige arbeidsovereenkomst (art 7:610) te kunnen vaststellen.

Sterker nog dan dit juridische aspect is dat vrije werkers, dus ook de Zelfstandige Professionals, automatisch sociaal verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt de minimale norm die door de toezichthouder op Het Vrije Werken, ANBI-stichting Standby Fonds, is gesteld: 24 maanden netto uitkering op 70% van de minimaal af te spreken vergoeding voor vrije werkers (in 2022: € 12 per uur). Zelfstandige Professionals zijn natuurlijke personen die aangeboden werk accepteren via de bemiddeling van Werk Standby. Zij hebben geen inschrijving als zelfstandige nodig bij de KvK en hoeven ook geen verplichte administratie te voeren.

De werkaanbieder

De werkaanbieder: heeft werkzaamheden te doen waar vakmensen voor nodig zijn. Vaak gaat het om (langere) projecten, maar het is ook mogelijk dat de vakmensen die je nodig hebt teveel op hun vrijheid gesteld zijn om een vaste baan te accepteren.

Via Werk Standby is het mogelijk alle grenzen tussen uitzendkrachten, arbeidsmigranten, zzp’ers en vaster personeel op te heffen en voor iedereen een passende sociale zekerheid te regelen, behorende bij de intenties van de arbeidsrelatie.

Veel werkaanbieders maken voor het vinden van hoog-gekwalificeerd personeel gebruik van gespecialiseerde brokers. Steeds meer brokers regelen hun zaken ook via Het Vrije Werken.

De Vrije Werker

De vrije werker: Je bepaalt meestal zelf je tarief of laat je door een broker introduceren wanneer de werkaanbieder daarvoor kiest. Om niet alsnog werknemer te worden verklaard in het kader van de Wet DBA laat je het proces van aanbod en acceptatie via de bemiddelingsprocessen van Werk Standby verlopen. Je houdt rekening met een vaste bemiddelingsfee voor de juridisch-administratieve verwerking van je werkafspraken en een standaard minimale verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast kan je tegen zeer betaalbare percentages je eigen sociale zekerheid verder uitbreiden, tot pensioen aan toe.