Werkaanbieders: financiële facts

 1. Waarom is een vrije werker (financieel) voordelig voor een opdrachtgever?

Vrije werkers kunnen worden ingezet tegen een nettobedrag zonder verdere fiscale en sociale lasten worden ingeschakeld op alle voorkomende werkzaamheden. Opdrachtgevers betalen (aan Werk Standby) behalve dit nettobedrag alleen de BTW plus (vanaf)  4,50 euro per uur bemiddelingskosten, dit ongeacht de hoogte van het uurtarief. (Bemiddelingskosten kunnen in overleg hoger uitvallen als Werk Standby specifieke extra taken uitvoert in de bemiddeling, logistiek, etc.)

 1. Welke beperkingen zijn er bij de inzet van vrije werkers?

Vrije werkers moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van opdrachten zonder dienstverband (zie verder de facts voor de juridische aspecten). De aard van deze voorwaarden is zodanig dat (vooral) flexibel en tijdelijk werk uitgevoerd kan worden. Werk Standby is in staat om bij elke behoefte aan uitvoering van werk te specificeren of en onder welke condities uitvoering door vrije werkers mogelijk is.

 1. Welke beperkingen zijn er bij de inzet van WSB als bemiddelaar

Werk Standby hanteert om sociale redenen een minimumtarief van 10 euro per uur (plus 4,50 euro per uur bemiddelingskosten). Dit met uitzondering van de inzet van vrije werkers met beperkingen op de arbeidsmarkt, waarvoor speciale kortingen (kunnen) gelden. En uiteraard bemiddelt Werk Standby niet in situaties die naar haar mening aangemerkt kunnen worden als feitelijke dienstverbanden of in situaties die naar haar mening strijdig zijn met de sociale doelstelling van Werk Standby.

 1. Wat als ik al werk met tijdelijk personeel, ZZP-ers en/of uitzendkrachten?

  Vrije werkers zijn in iedere situatie inzetbaar, ook naast personeel met andere contracten. Maar soms is het zowel voor u als voor personeel voordeliger om tijdelijk werk ‘om te zetten’ in opdrachten voor vrije werkers. Immers:
 • voor Vrije Werkers geldt niet dat ze na een bepaalde periode in vaste dienst genomen moeten worden na tijdelijke contracten
 • voor Vrije Werkers geldt niet zoals bij ZZP-ers dat er risico is dat de fiscus achteraf een boete oplegt omdat er toch sprake was van (kennelijk) dienstverband
 • Het vaste tarief van WSB van 4,50 per uur veel voordeliger dan dat van uitzendbureaus.

 

Werkaanbieders, juridische facts

 1. Op welke wetgeving is het inzetten van Vrije Werkers gebaseerd?

In het Nederlandse arbeidsrecht heeft altijd de mogelijkheid bestaan van het werken zonder dienstverband (naast de contractering van ZZP-ers). Deze mogelijkheid is wel aan strakke voorwaarden verbonden, die zijn uitgewerkt in het zogenaamde Rariteitenbesluit van 1986 en de herziening daarvan in 2016. De basisvoorwaarden zijn echter onveranderd gebleven.

 1. Wat zijn die basisvoorwaarden en waarom voldoet Werk Standby daaraan?

Het gaat om drie centrale kenmerken, die allemaal te maken hebben met (letterlijk) de vrijheid die opdrachtgever en vrije werker ten opzichte van elkaar hebben:

A: Er is geen gezagsverhouding omdat de opdracht wordt uitgevoerd zonder directe supervisie.
B: Er is geen loondienst omdat de vrije werker door WSB wordt betaald.
C: Er is geen ‘persoonsgebondenheid’ omdat de vrije werker zich zelfstandig kan laten vervangen door een andere vrije werker uit pool met vrije werkers die bekend en vertrouwd zijn met uw bedrijf.

Om zeker te weten dat aan deze voorwaarden voldaan kan worden, organiseert Werk Standby werkzaamheden bij voorkeur via diverse pools met vrije werkers. Dat betekent dat bepaalde opdrachten worden uitgevoerd door groepen van Vrije Werkers die hun inzet onderling regelen en ook de uitvoering van de opdracht bewaken.

 1. Kan Werk Standby garanderen dat er geen boetes of naheffingen komen?

Ja, dat kan en het is ook onderdeel van de onderliggende modelovereenkomst die opdrachtgevers én vrije werkers met elkaar en met Werk Standby sluiten. Werk Standby levert deze modelovereenkomst middels een geautomatiseerd proces waarin het vormen van een pool met vrije werkers, het eventuele inwerken, het plannen, het daadwerkelijk werken en de juiste wijze van urenregistratie zó is vormgegeven dat men met elkaar deze modelovereenkomst ‘leeft’. Dit feitelijk met elkaar werken conform de modelovereenkomst wordt dagelijks automatisch gelogd door het systeem, waardoor er een gedetailleerd en sluitend bewijs ontstaat voor het geval een inspecteur of controleur onzeker is over wat er aan de hand is.
Overigens heeft het GAK (intussen UWV) vanwege een door het oude Indat aangespannen procedure in 1991 bepaald dat er geen sprake was van een dienstverband als de betaling van de vrije werkers verliep via het ‘betaalbedrijf’ van Werk Standby, destijds Indat genaamd. De belastingdienst heeft zich aan dit oordeel geconfirmeerd en er wordt ieder jaar  via de IB47-regeling opgave gedaan aan de fiscus van alle betalingen aan vrije werkers. Als de fiscus toch werkaanbieders aanspreekt op deze betalingen neemt Werk Standby procedures en de daarmee verbonden kosten voor haar rekening.

 1. Hoe is mijn aansprakelijkheid als opdrachtgever geregeld bij Vrije Werkers?
  In principe heeft een Vrije Werker een eigen persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Bij het uitvoeren van opdrachten valt de Vrije Werker onder de normale dekking die werkgevers voor hun personeelsleden hebben afgesloten. Er zijn dus geen ‘ongedekte’ situaties.