werk MVO dankzij Standby Fonds

Werk Standby zet zich in voor iedereen die graag wil werken. Werk Standby genereert geld via het Standby Fonds en voorziet in mogelijkheden voor Vrije Werkers die graag zouden willen werken, maar dat helaas niet kunnen wegens ziekte, gebrek aan opleiding, ervaring of andere zaken die het werken belemmeren.
Op dit moment is het Standby Fonds in oprichting en heeft Werk Standby als startende sociale onderneming nog geen restwinst. De aandeelhouders van Werk Standby hebben echter met elkaar afgesproken dat 90% van de restwinst van Werk Standby naar het Standby Fonds zal gaan, zodat het MVO werken daadwerkelijk kan plaatsvinden.

 

Werk Standby realiseerde zich dat er mensen zijn die eerst onze steun nodig hebben voordat ze bij WSB kunnen gaan werken. Door bestaande wet- en regelgeving kunnen bedrijven als ze dat zouden willen een freelancer niet kunnen helpen met een sociaal gebaar in geval van ziekte, ongeluk en pech. Omdat ze daarmee als vaste werkgever gezien kunnen worden, met alle nare consequenties van dien. Dankzij het Standby Fonds worden de Vrije Werkers niet aan hun lot overgelaten als zij even extra steun nodig hebben.