Verantwoord vrij werken
Vrij en flexibel met elkaar werken vraagt ook verantwoordelijkheid nemen naar elkaar. Dat er is geen gezagsverhouding tussen de Vrije Werker en de werkaanbieder bestaat, betekent dat dit niet automatisch geregeld is. Er is geen arbeidscontract waarmee rechten en plichten geregeld zijn, zoals in het arbeidsrecht geregeld is. Volgens de wet moeten werkaanbieders en Vrije Werker dit zelf regelen, net als bij freelance werk. Werk Standby bemiddelt hierin om dit in goede banen te leiden volgens beproefde Werk Standby-richtlijnen en -protocollen, waardoor er juridische bescherming geldt. Werk Standby brengt ondernemende mensen bij elkaar om ze verantwoord en vrij samen te laten werken.