Veilig

“Kijk, dit zijn de redenen waarom ik mijn behoefte aan flexwerkers graag met vrije werkers oplos!” – ondernemer te Utrecht

Toelichting Drie-Partijen-Overeenkomst van Aanneming van Werk via bemiddeling
overeenkomstnummer 20170809.01

Considerans
Deze overeenkomst is samengesteld uit reeds door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomsten en heeft als doel in de lijn van de Wet DBA duidelijk te regelen op welke manier betrokken partijen met elkaar samenwerken.

Partijen laten elkaar vrij in het aanbieden en aannemen van werk

 1. Een Vrije Werker heeft geen contract en beslist per dag of hij ingaat op het werkaanbod. Een Vrije Werker houdt zich aan de gemaakte afspraak met de werkaanbieder. Als een Vrije Werker toch niet kan komen, regelt hij dat een andere Vrije Werker uit de groep in zijn plaats komt en geld kan verdienen
 2. Een werkaanbieder biedt werk aan via Werk Standby zonder arbeidsovereenkomst te willen afsluiten (hierdoor is er na afloop van het werk geen recht op uitkeringen van ziekte, werkloosheid, vakantiegeld en pensioen)
 3. Een Vrije Werker en Werkaanbieder komen via Werk Standby met elkaar in contact en regelen de administratie via Werk Standby
 4. Vrije Werker mag vrij kiezen tussendoor te werken met andere werkaanbieders
 5. De administratie wordt gedaan via Werk Standby om een onbedoeld dienstverband uit te sluiten
 6. Een Vrije Werker neemt het aangenomen werk serieus, aangezien de werkaanbieder vaak kosten maakt om een Vrije Werker te laten werken

Uitvoering van het werkaanbod, de werkzaamheden
Een Vrije Werker werkt zoveel mogelijk zelfstandig. De werkaanbieder kan aanwijzingen en instructies geven om tot een goed resultaat te kunnen komen met elkaar.

Rechten en verplichtingen van Werkaanbieder en Vrije Werker

 • De Vrije Werker en werkaanbieder moeten zich bij Werk Standby hebben geregistreerd om met elkaar aan de slag te kunnen via Werk Standby
 • Zowel de Vrije Werker als de werkaanbieder mogen de werkzaamheden zo nodig onderbreken of stop zetten. Natuurlijk laat je dit zo snel mogelijk aan elkaar weten. Gewerkte uren worden uiteraard betaald
 • Een Vrije Werker past zichzelf aan aan de gewoonten van de werkomgeving
 • Een Vrije Werker hoeft andere of extra werkzaamheden dan afgesproken niet te doen
 • Een Vrije Werker gaat vertrouwelijk om met wat zich afspeelt op de werkvloer van de werkaanbieder. Een werkaanbieder kan een Vrije Werker vragen documenten te ondertekenen waarin ze dit vastleggen

Vergoeding, facturering en betaling van de verrichte werkzaamheden
De werkaanbieder en Vrije Werker moeten uiterlijk eens per maand de gewerkte uren door Werk Standby laten verwerken. De verwerkingscyclus van betalingen moet in afstemming zijn met de werkperiode. Werk Standby streeft ernaar een Vrije Werker binnen tien dagen te betalen na ontvangst van de opgegeven uren.

Werktijden worden door de Vrije Werker ingediend via een door Werk Standby beschikbaar gesteld digitaal systeem. Werkaanbieder en Vrije Werker kunnen dit binnen vijf werkdagen controleren en eventueel zo nodig bezwaar maken. Ná deze periode worden deze uren voor juist aangenomen en wordt overgegaan tot betaling van de vergoeding door Werk Standby aan de Vrije Werker en voor facturering door Werk Standby aan de werkaanbieder.

Om de Vrije Werker een snelle betaling te kunnen garanderen, dienen alle werkaanbieders binnen zeven dagen een factuur te betalen. Gebeurt dit niet, dan gaat automatisch voor werk-aanbieders de voorschotregeling in waarbij het hoge tarief van toepassing is. Werk Standby hanteert vaste tarieven voor haar dienstverlening. Het basistarief is € 4,50 per uur. Bij betaling na zeven dagen geldt het hoge tarief van € 7,00 per uur. De uiterste betaaltermijn voor facturen is veertien dagen. Daarna is een werkaanbieder automatisch in gebreke. Aangezien een Vrije Werker minimaal € 10,00 per uur vergoeding dient te ontvangen is de laagste uurprijs voor het inzetten van Vrije Werkers € 14,50. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Werk Standby heeft een betalingsverplichting aan de Vrije Werker voor de uitvoering van de werkzaamheden bij een werkaanbieder. Ook wanneer een werkaanbieder niet of niet snel genoeg in staat blijkt om Werk Standby te betalen voor de gewerkte uren van de Vrije Werker, zal Werk Standby binnen de gebruikelijke termijnen de Vrije Werker betalen.

In de vergoeding aan Vrije Werker zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd inbegrepen. In overleg met Werk Standby kan hier van afgeweken worden. De Vrije Werker ontvangt uitdrukkelijk geen vergoeding van ongewerkte uren, zoals bijvoorbeeld tijdens ziekte en verlof.

Om een ongewenst fictief dienstverband te voorkomen dient de werkaanbieder alles wat hij de Vrije Werker betaalt via de administratie en facturatie van Werk Standby te laten lopen; de datum waarop hij dat niet doet en de Vrije Werker rechtstreeks betaalt kan de Belastingdienst gebruiken om de start ven een fictief dienstverband vast te stellen. Indien een werkaanbieder de Vrije Werker betaalt voor uren of diensten die niet via Werk Standby verwerkt worden, is Werk Standby op dat moment geen partij en kan werkaanbieder ook geen aanspraak maken op de bescherming die Werk Standby biedt met haar administratie.

Aansprakelijkheid van werkaanbieder, Vrije Werker en Werk Standby
De werkaanbieder hoort voor een veilige werkomgeving voor de Vrije Werker te zorgen, net als voor vast personeel. Een Werkaanbieder hoort een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben zodat hij zijn verplichtingen kan nakomen in geval van een ongeluk.

Werk Standby is niet aanwezig bij het werk en is daarom niet aansprakelijk wanneer er iets misgaat tijdens het werk.

Dienstverlening door Werk Standby aan Werkaanbieder en Vrije Werker
Een werkaanbieder die het werk aanbiedt wordt daarmee geen baas van de Vrije Werker. Werk Standby kan ten behoeve van een Werkaanbieder een eerste inschatting maken welke Vrije Werker geschikt kan zijn voor het gevraagde werkaanbod. Werk Standby is niet verantwoordelijk en biedt geen garantie voor deze selectie.

Het geld dat een Vrije Werker ontvangt voor het werk wordt altijd ‘vergoeding’ genoemd en niet ‘loon’ of ‘salaris’. Ter bescherming van het concept Vrije Werker hoeft de WSB Betaal BV niet te betalen aan Vrije Werkers die om betaling van loon of salaris vragen.